E-learningové riešenia
vzdelávacie portály,
školenia na mieru

Vzdelávanie interaktívnou formou

LOGOSINFO s.r.o.

Vedomosti zamestnancov sa stávajú kľúčovým prvkom úspešnosti firmy a konkurenčnou výhodou.
LOGOSINFO poskytuje komplexné služby, ktorých cieľom je vzdelaný zamestnanec a úspešná firma.

E-Learningové kurzy

Tvorbou e-learningových kurzov sa zaoberáme už viac ako 15 rokov. Každým rokom sú naše projekty súvisiace s e-learningom rozsiahlejšie a komplexnejšie. Našimi zákazníkmi sú firmy zo Slovenska a Čiech.

Prezentačné školenia

Prezentačné „kamenné“ kurzy a školenia poskytujeme v rôzných oblastiach. Školenia sa konajú v našej počítačovej učebni na Rastislavovej ulici č. 2, prípadne vo Vašej učebni, poskytujeme i mobilnú PC učebňu (projektor, notebooky, mobilný internet).

LMS

Prostredníctvom komplexného súboru internetových / intranetových aplikácií z vlastnej produkcie vyrobíme pre vás na mieru
LMS (Learning management system) – systém elektronického riadenia vzdelávania a testovania zamestnancov organizácie.